Do svojho stredu cez ladenie 4 živlov

Na cestu do svojho stredu, zdravia a šťastia, spojenia s prírodou sa môžeme pozrieť cez vnímanie 4 živlov: voda, oheň, vietor a zem.

Každý v nás má kvality všetkých živlov. Väčšinou je jeden dominantný, druhý a tie zostávajúce dva sú v svojej temnej stránke.

Na kurzoch Wim Hof Method sa venujeme vnímaniu tela, mysle a srdca aj cez živly. Učíme sa rozpoznávať, a na základe toho rozhodovať, dopĺňať slabšie živly a kultivovať ich, a tie dominantné zjemňovať.

Živel ohňa (cholerik):

Pozitívne vlastnosti: aktívnosť, horlivosť, nadšenie, odvaha, rozhodnosť, sila tvorivosti, smelosť, snaživosť…

Negatívne vlastnosti: hádavosť, podráždenosť, pud všetko zničiť, vášnivosť, nemiernosť, žiarlivosť, žravosť, pomstychtivosť, prudkosť, nenávisť, zlosť, náhle vzkypenie…

Živel vzduchu (sangvinik):

Pozitívne vlastnosti: bdelosť, bezstarostnosť, dobrosrdečnosť, dôverčivosť, jasnosť, ľahkosť, nezávislosť, obratnosť, optimizmus, usilovnosť, prenikavosť, radosť, usmievavosť…

Negatívne vlastnosti: nedostatok vytrvalosti, nepoctivosť, klebetnosť, prefíkanosť, ohováranie, táravosť, premenlivosť, urážlivosť, márnotratnosť…

Živel vody (flegmatik):

Pozitívne vlastnosti: chápavosť, pokojnosť, jemnosť, dôverčivosť, oddanosť, milosrdenstvo, odpúšťanie, skromnosť, súcit, vrúcnosť, poddajnosť, meditatívnosť, zvnútornenie…

Negatívne vlastnosti: ľahostajnosť, bezcitnosť, lajdáckosť, lenivosť, nepoddajnosť, nesmelosť, nedotknutosť, nestálosť, skľúčenosť…

Živel zeme (melancholik):

Pozitívne vlastnosti: dôslednosť, svedomitosť, vytrvalosť, dochvíľnosť, obozretnosť, odolnosť, zodpovednosť, opatrnosť, pevnosť, spoľahlivosť, triezvosť, cieľavedomosť, úctivosť, vecnosť…

Negatívne vlastnosti: fádnosť, povrchnosť, lenivosť, ľahostajnosť, ťažkopádnosť, urážlivosť, nesvedomitosť, nepravidelnosť, plachosť, pohŕdavosť…