fbpx

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky zpracování osobních údajů prostřednictvím webových stránek Martin Thám (www.martintham.sk).

Pokud jste naším zákazníkem, odebíráte náš newsletter nebo navštěvujete tento web, svěřujete nám své osobní údaje. Odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se proto prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25. 5. 2018).

SPRÁVCE

Společnost MartinTham CZ s.r.o., se sídlem Klokočí 49, Klokočí 511 01, IČO: 08656479, DIČ: CZ08656479, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 44678/KSHK (dále jen „provozovatel“), zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje v souladu s ustanovením Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“ nebo „zákon“). Provozujeme webové stránky www.martintham.sk. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak se budou osobní údaje zpracovávat, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Případně vybíráme další zpracovatele, kteří nám s jejich zpracováním budou pomáhat.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat e-mailem na: info@martintham.sk nebo přímo z webu www.martintham.sk v záložce Kontakty.

PROHLÁŠENÍ

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména GDPR, to znamená, že:

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožníme vám uplatňovat a plnit práva podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR a budeme vás v jejich využívání podporovat.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování informací, služeb, plnění smlouvy. Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail a jméno nezbytně potřebujeme k nutné komunikaci a k plnění smlouvy (např. zaslání bližších informací o konání akce apod.).
 • Vedení účetnictví. Pokud jste naším zákazníkem, tak vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání informačních e-mailů. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, můžeme využívat za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Pokud jste naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám informační e-maily jen na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich ochranou. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu, který se nachází v každém e-mailu.

 • Pokročilý marketing na základě souhlasu. Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Souhlas je samozřejmě možné kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů na webu www.martintham.sk.
 • Fotografická dokumentace – např. ze živých akcí a kurzů organizovaných naší společností.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a z které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky je možné procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V maximální možné míře chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K vašim osobním údajům mohou mít přístup naši zaměstnanci nebo spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme poskytovat vlastními silami, využíváme služby a aplikace zpracovatelů:

 • MailChimp
 • Facebook
 • Google
 • FAPI
 • GoPay/ComGate

Je možné, že se za účelem usnadnění a zkvalitnění zpracování v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme při výběru klást na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

Jakékoli zpracování osobních údajů se bude vykonávat na území EU.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@martintham.sk.

Máte právo na informace, které je plněno už touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo budete považovat své osobní údaje za neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, případně pokud se domníváte, že zpracování provádíme nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účely zpracování (např. odhlášením se z distribučního seznamu omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. V tomto případě potřebujeme aspoň 20 dní.

Právo na výmaz. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému a ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tom případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázané jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ale rádi, pokud o případném podezření budete nejprve informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Inspirativní e-maily, články či produkty a služby vám zasíláme, pokud jste náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů kliknutím na odhlašovací odkaz v každém zaslaném e-mailu.

MLČENLIVOST

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení smluvních závazků s námi. Bez vašeho souhlasu nevydáme vaše osobní údaje žádné třetí straně.