Kontaktuj ma s odvahou

Martin Thám
0904 902 777
info@martintham.sk
Instagram
YouTube

Fakturačné údaje

MartinTham s. r. o.
Priekopnícka 10749/28
821 06 Bratislava
IČO: 52166368
DIČ: 2120918371

Zapísaná v obchodnom registri v Bratislave 1, odd. Sro, vl.č.134425/B

Bankové údaje

Účet vedený v EUR:
Tatra Banka
2948066695/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0029 4806 6695
Účet vedený v CZK:
Tatra Banka
28 2900 3448/1100
IBAN: SK28 1100 0000 0028 2900 3448
Údaje pre platby zo zahraničia:
SWIFT kód (BIC): TATRSKBX
Banka: Tatra banka a.s.
Adresa banky: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Názov príjemcu: MartinTham s.r.o.
Adresa príjemcu: Priekopnícka 10749/28, 821 06 Bratislava
Menu