Kontaktuj nás s odvahou

Silvia Thámová

SILVIA

Office manager

info@martintham.sk

martin-tham-wim-hof-method-instruktor

MARTIN THÁM

Wim Hof Method inštruktor

Ak sa so mnou chceš poradiť ohľadom metódy Wima Hofa, života, zdravia a liečenia sa, prípadne čokoľvek iné, najlepšie bude ak prídeš na jeden z kurzov ktoré vediem a tam to spolu otvoríme.

Otázky ku kurzom, termínom a podobne: píš nám iba na e-mail prosím! Kolegyňa Silvia ti odpíše. Ak sa chceš  poradiť ohľadom vhodnosti kurzu vzhľadom na zdravotný stav, prosím píš nám email info@martintham.sk.

Ďakujem.

info@martintham.sk
+421 904 902 777

Občianske združenie Prebudenie ktorého som predsedom, príjma dobrovoľné príspevky aj vecné dary pre Statok Dračia Brána. Aj vďaka vám vieme budovať centrum, nakupovať materiály na stavbu drevo domu, jurty ktoré majú slúžiť ľudom na ceste rozvoja. Číslo účtu o.z. Prebudenie, Fio Banka:

SK28 8330 0000 0022 0198 0390

Obchodný názov banky: Fio banka, a.s.
Označenie banky: FIOZSA
Číselný kód banky: 8330
SWIFT(BIC) kód: FIOZSKBA
Sídlo: Nám SNP 21
811 01 Bratislava

Napíš nám s odvahou

  Fakturačné údaje

  Platné pre kurzy, realizované na Slovensku

  MartinTham s. r. o.
  Priekopnícka 10749/28
  821 06 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 52166368
  DIČ: 2120918371
  IČ DPH: SK 212 091 8371

  Zapísaná v OR v Bratislave 1, odd. Sro, vl. č. 134425/B

  Fakturačné údaje

  Platné pre kurzy, realizované v Českej Republike

  MartinTham CZ s.r.o.
  Klokočí 49
  511 01 Klokočí
  Česká republika

  IČO: 08656479

  Zapísaná v OR Krajského súdu v Hradci Královom pod C 44678/KSHK