Kontaktuj ma s odvahou

Od 13.12.2019 do 8.1.2020 som v Nepáli na ceste poznania a skúseností. Prosím vo všetkých prípadoch kontaktujte kolegyňu Silviu mailom. Má o všetkom prehľad a čo bude treba, mi dá vedieť. Ozvem sa vám :-). S láskou, Martin
Kontakt:
Silvia Thamova
WHM Office Manager
Martin Thám
info@martintham.sk
Instagram
YouTube

Fakturačné údaje

MartinTham s. r. o.
Priekopnícka 10749/28
821 06 Bratislava
IČO: 52166368
DIČ: 2120918371

Zapísaná v obchodnom registri v Bratislave 1, odd. Sro, vl.č.134425/B

MartinTham CZ, s. r. o.
Klokočí 49
511 01 Klokočí
Česká republika
IČO: 08656479

Bankové údaje

Účet vedený v EUR:
Tatra Banka
2948066695/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0029 4806 6695
Účet vedený v CZK:
Raiffeisenbank
1901430002/5500
IBAN: CZ11 5500 0000 0019 0143 0002
Údaje pre platby zo zahraničia:
SWIFT kód (BIC): RZBCCZPP
Banka: Raiffeisenbank a.s.
Adresa banky: Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78
Názov príjemcu: MartinTham CZ, s.r.o.
Adresa príjemcu: Klokočí 49, Klokočí 511 01, Česká republika
Menu