Kontaktuj ma s odvahou

Martin Thám
0904 902 777
info@martintham.sk
Instagram
YouTube

Fakturačné údaje

MartinTham s. r. o.
Priekopnícka 10749/28
821 06 Bratislava
IČO: 52166368
DIČ: 2120918371

Zapísaná v obchodnom registri v Bratislave 1, odd. Sro, vl.č.134425/B

Bankové spojenie: 
Tatra Banka, účet vedený v EUR:
2948066695/1100
IBAN: SK11 1100 0000 0029 4806 6695
Tatra Banka, účet vedený v CZK:
28 2900 3448/1100
IBAN: SK28 1100 0000 0028 2900 3448
Menu